Neděle 18.května                                         5.neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9. 30 Havl.Borová – za rodiče Konfrštovy, živé a zemřelé členy rodiny Nevolovy a Konfrštovy

v 11.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Úterý 20. května

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 21.května

v 16.15 – Velká Losenice – schůzka ministrantů

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Marii Roseckou,rod Roseckých a Nedělků

 

Čtvrtek 22.května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Stránských, Mokrých a Pivničkovu

v 19.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (18.00-sv.smíření)

 

Pátek 23.května

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Jana Velkova

 

Sobota 24. května

v 17.00 Oudoleň – za Jaroslava Ondráčka, rodiče, sourozence a ten celý rod

 

Neděle 25.května                                    6.neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Peršíkov – poutní – za P. Josefa Andrese a farníky Peršíkova

v 11.00 Velká Losenice – za Miroslavu Machovou a celý rod

 


Farní knihovana:

Velká Losenice – Losík 9.00-9.30

Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – 18.00- 18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00 – 14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2014

Všeobecný : Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru

Misijní : Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem

Národní: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti

Místní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru

 

Májové pobožnosti:

Velká Losenice

po,út,čt,pá, so- 18.30 st,16.30

neděle v 18.00 hod.

Malá Losenice

denně

v 19.00 hodin

Sázava

neděle

v 19.15 hod

Vepřová

denně (kromě soboty)

v 19.00 hodin

Havl.Borová

úterý v 18.00 hod.

neděle 18.00 hod.

Oudoleň

neděle v 19.00

sobota v 19.00 hod.