Neděle 28. dubna 5.neděle velikonoční

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Jiřinu Ondráčkovy,Marii Zychovou a  rodinu Smíškovu

v 11.00 Velká  Losenice – za  Ludmilu a Jaroslava Weishauptovy a oboje rodiče

 

Pondělí 29. dubna

ve 14.00  Velká Losenice pohřeb paní Zdenky Klímové (*1929)

 

Úterý 30. dubna

v 8 00 Velká Losenice –  za Jaroslava a Bohumíra Kamarádovy a jejich rodiče

 

Středa 1. května

v 8 00 Velká Losenice za Josefa Dvořáka, rodiče, rodinu Morkusovu

v 9.30 Havlíčkova Borová  – eucharistická oběť

 

Pátek 3. května

v 19.00 Velká Losenice – za  rod Pátků, Augustinů,a Miloslava Mráčka

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota4. května

v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 5. května 6.neděle velikonoční

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Kynclovu a dceru Marii Čtvrtečkovou

v 11.00 Velká  Losenice – za  rodiče Havlíčkovy,Pibilovy a syna Petra

 

 


 

 

Májové pobožnosti

Velká Losenice

středa – 7.30 hod.

čtvrtek, pátek, sobota – 18.30 hod.

neděle – 18.00 hod.

M.Losenice

denně – 18.45 hod.

Sázava

čtvrtek, sobota – 19.00 hod.

neděle 5.5. – 19.00 hod.

Vepřová

denně (kromě soboty) – 19.00 hod.

Havl. Borová

středa – 9.00 hod.

čtvrtek – 14.15 hod.

neděle – 18.00 hod.

Oudoleň

středa, pátek, neděle – 19.00 hod.

sobota – 16.15 hod.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 9,26-31

Žl 22,26b-27.28+30ab.30

1 Jan 3,18-24

Jan 15,1-8

Čt

Sk 15,7-21

Žl 96,1-2a.2b-3.10

Jan 15,9-11

Po

1 Jan 1,5-2,2

Žl 103,1-2.3-4.8

Mt 11,25-30

1 Kor 15,1-8

Žl 19,2-3.4-5

Jan 14,6-14

Út

Sk 14,19-28

Žl 145,10-11.12-13.21

Jan 14,27-31a

So

Sk 16,1-10

Žl 100,1-2.3.5

Jan 15,18-21

St

Sk 15,1-6

Žl 122,1-2.3-4a.4b-5

Jan 15,1-8

Ne

Sk 10,25-26.34-35.44-48

Žl 98,1.2-3 1

Jan 4,7-10

Jan 15,9-17