5.neděle velikonoční CNeděle 28. dubna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Antonii a Stanislava Zvolánkovy a Jaroslava Stehlíka

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Sobotkovy,Havlíčkovy a sourozence

 

Úterý 30.dubna

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 1. května

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Bílkovu a Proškovu

+ májová pobožnost

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Dobrovolných a Vykoukalovy

+ májová pobožnost

 

svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolůPátek 3. května

v  19.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu,Luncarovu, Lenku Juhovu

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 4. května

v 17.00 Oudoleň – za Františka a Annu Ondráčkovy, rodiče, sourozence a zeťě Ladislava

 

6.neděle velikonoční CNeděle 5. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Miroslava a Marii Zvolánkovy a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Blaženu Havlíčkovu, rod Havlíčků a Holasů

+ křest Rozálie Pátková

 


Májové pobožnosti:

Velká Losenice

středa – 7.30 hodin

čtvrtek, pátek, sobota

18.30 hodin

neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.00 hodin
Havlíčkova Borová neděle 18.00 hodin
Oudoleň

sobota 19.00 hodin

neděle 19.00 hodin

 

Farní knihovna:

Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – 18.00-18.45 hod. – pátek

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2013

Všeobecný: Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy jednali bezúhoně a podle svého svědomí

Misijní : Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby formovaly pastýře podle Kristova srdce,zcela oddané hlásání evangelia.

Národní:Aby děti již v rodině dostávaly od rodičů pevný základ křesťanského života

Místní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru