6.neděle v mezidobí Neděle 16.února

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

 

Pondělí 17 .února

v 18.00 Velká Losenice Ludmilu a Karla Milfaitovy a jejich rody

 

Středa 19.února

v 16.15 – Velká Losenice – ministranstká schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

 

Čtvrtek 20. února

v 15.00 Havl.Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 21.února

v 18.00 Velká Losenice za Marii a Miroslava Vytlačila a oboje rodiče

 

svátek Stolce sv.Petra, apoštolaSobota 22.února

v 16.00 Oudoleň – na poděkování, za rok 2013 a obec Oudoleň

 

7.neděle v mezidobí Neděle 23.února

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Bořila a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Blaženu Havlíčkovy, rodiče a sourozence


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2014

 

Všeobecný: aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí.

Misijní : za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle

evangelizace.

Národní: Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí,kteří nepoznali jeho lásku,k přijetí radostného poselství Kristova evangelia.

Místní: Aby pokřtění čerpali z milostí, které dostali a předávali víru bližním.