6. neděle v mezidobí BNeděle 11. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Havlíčkovy,Brabcovy,Hudcovy a Škarvadovy

 

Pondělí 12 . února

v 8.00 Velká Losenice eucharistická oběť

 

Úterý 13.února

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (17.00 – sv.smíření) 

začíná doba postní 

Popeleční středa – den přísného postuStředa 14. února

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii Macháčkovou

žehnání popela + označení věřících

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

žehnání popela + označení věřících


Pátek 16.února

v 18.00 Velká Losenice- za Miloslava Nedělku,bratra a rodiče Machovy a dva syny

 

Sobota 17 . února

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení REKOLEKCE

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

1. neděle postní BNeděle 18. února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Libuši a Adolfa Veselých a rody Veselých

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – kostel – středa 14.30-14.50 hod.

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 17.30-17.55 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2018

Evangelizační : Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální,

politickou nebo duchovní moc.

Národní : Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat

Farní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků