6.neděle velikonočníNeděle 26.května

v 10.00 Velká Losenice – eucharistická oběť s udělováním svátosti biřmování

královéhradecký biskup  Mons.Jan Vokál

 

Středa 29. května

v 17.00    Velká Losenice –  eucharistická oběť  pro děti a mládež

za Františka Hřebíčka a syna Františka

 

slavnost Nanebevstoupení Páně


Čtvrtek 30. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za  Věru Zvolánkovou a duše v očistci

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

svátek Navštívení Panny Marie


Pátek 31.května

v 19.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Jana Lacinovy a celý rod

 

památka sv.Justina, mučedníka


Sobota 1. června

v 7. 45 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení fotbalového turnaje

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

7. neděle velikonoční


Neděle  2.června

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky + ADORACE

v 9.30    Peršíkov – poutní za živé a zemřelé obyvatele Peršíkova

v 11.00 Velká Losenice – za  rodinu Králíčkovu,Tomanovu a Temlovu a

poděkování

____________________________________________________

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod.

 

Májové pobožnosti

Velká Losenice

pondělí,úterý, čtvrtek ,pátek,   středa v 16.30

 

neděle v 18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 18.45 hod.

Sázava

neděle

v 19.00 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

čtvrtek – 14.30

neděle 18.00 hod

Oudoleň

středa, pátek,neděle v 19.00

sobota v 16.15 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc  červen  2019

Evangelizační : za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému

životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.

Národní : Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať

mají dost pokory a trpělivosti.

Farní : Aby  přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie  posilovalo u jednotlivců i celé farnosti život z víry