Neděle 17. května     6. neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jiřího Stránského, manželku a rodiče

v 11.00 Velká Losenice – za Jana a Ludmilu Pospíchalovy, Vítu Pospíchalovou, živé a zemřelé toho rodu

 

Pondělí     18. května

v 8.00 Velká Losenice – za Jana Strašila, rod Strašilů, živé a zemřelé toho rodu

 

Středa     20. května

v 15.00 Velká Losenice – Losík – příprava dětí 3. tř. na 1. sv. přijímání

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za živé a zemřelé členy rodiny Sikorovy

 

Čtvrtek     21. května     slavnost  NANEBEVSTOUPENÍ  PÁNĚ

ve 13.00 Havlíčkova Borová – Vitus – příprava dětí 3. tř. na 1. sv. přijímání

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 

Pátek     22. května

v 19.00 Velká Losenice – za rodiče Havlíčkovy, Píbilovy a syna Petra

 

Sobota     23 . května

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 24. května     7. neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Peršíkov – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Peršíkova

v 11.00 Velká Losenice –  za Františka Hřebíčka a syna Františka

 

 


 

Májové pobožnosti:

Velká Losenice

úterý, čtvrtek, pátek, sobota v 18.30

středa v 16.30

neděle v 18.00

M. Losenice

denně v 18.45

Sázava

neděle v 19.00

Vepřová

denně ( kromě soboty) v 19.00

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30

neděle v 18.00

Oudoleň

středa, pátek, neděle v 19.00

sobota v 16.15

 


 

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – kostel – čtvrtek – 14.30-14.50 hod.

Velká Losenice: zpov. místnost  – pátek – 18.30-18.50 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby:  na měsíc květen 2020

Evangelizační: Modleme se, aby jáhni,věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením

Národní: Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv.Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým

Farní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Sk 8,5-8.14-17

žalm 66

1Petr 3,15-18

Jan 14,15-21

Čt

Sk 1,1-11

Žl 47,2-3.6-7.8-9

Ef 1,17-23

Mt 28,16-20

Po

Sk 16,11-15

Žl 149,1-2.3-4.5-6

Jan 15,26 – 16,4a

Sk 18,9-18

Žl 47,2-3.4-5.6-7

Jan 16,20-23a

Út

Sk 16,22-34

Žl 138,1-2a.2bc-3.7c-8

Jan 16,5-11

So

Sk 18,23-28

Žl 47,2-3.8-9.10

Jan 16,23b-28

St

Sk 17,15.22-18,1

Žl 148,1-2.11-12.13-14a.14bc

Jan 16,12-15

Ne

Sk 1,12-14

Žl 27,1.4.7-8a

1Petr 4,13-16

Jan 17,1-11a