6.neděle v mezidobí A Neděle 13.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Antonii a Stanislava Zvolánkovy

v 11.00 Velká Losenice – za Vlastu Kubátovou, manžela, rod Kubátů a Svobodů

Pondělí 14.února

v 18.00 Velká Losenice eucharistická oběť (výklad katolické etiky)


Úterý 15.února

v 11.30 – Havlíčkova Borová – uložení do hrobu – pan Alois Kryštofek (*1925)


Středa 16. února

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

za Gertu Švrčkovou a Marii Klímovou

Čtvrtek 17.února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

Pátek 18.února

v 18.00 Velká Losenice – za Janu Havlíčkovou, rod Havlíčků, Brabců a Hudců

Sobota 19.února

v 16.00 Oudoleň – za manželé Halamovy a jejich rodiče

7.neděle v mezidobí A Neděle 20.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00


Svátost smíření:

Velká Losenicehodinu před euch.obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2011

Všeobecný : Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich nezastupitelný přínos celé společnosti

Misijní : Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti

Národní: Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí

Místní : Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah nejen v rodinách

těchto dětí ke Kristu , farnímu společenství a církvi.