6. neděle v mezidobí  CNeděle 17. února

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30    Havlíčkova Borová –  za  Jaroslava a Marii Sejkovy

v 11.00  Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

 

Pondělí 18.února

v  18.00 Velká Losenice – za rodiče Švecovy, syna Jana, živé a zemřelé toho rodu

 

Středa 20 .února

v 17.00   Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Jaroslava a Vlastu Morkusovy,ob.rodiče rodinu Mottlovu a Ludmilu Šinkorovou

 

Čtvrtek 21.února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 17.00 Sázava –   za Jaroslava  Jaroše                    (16.30 – sv.smíření)

 

svátek  Stolce svatého apoštola PetraPátek 22.února

v 18.00 Velká Losenice –   za rodinu Částečkovou a Štěpánovou a Němcovu

 

památka sv.Polykarpa, biskupa a mučedníkaSobota 23.února

v 11.00  Velká Losenice  –  primiční mše sv.  – otec  M.- Adam Grůza


7. neděle v mezidobí  CNeděle 24. února

v 8.00    Velká Losenice –  za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová- za  rodiče Říčanovy,syna s manželkou a zetě Miloslava

v 11.00  Velká Losenice – za Josefa Malého, oboje rodiče a bratra

 


Farní knihovna :

Velká Losenice –   9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření :

Velká Losenice – zpovědní místnost -pátek 17.30-17.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara – 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc únor  2019

Evangelizační : za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi,

nucené prostituce a násilí.

Národní : je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem

Farní : Aby  příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin ke Kristu, farnímu společenství a církvi