Neděle 16. února     6. neděle v mezidobí A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová  – za Antonii a Antonína Kolouchovy, sourozence a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Roseckého, syna Josefa a Josefa Grigara

 

Středa     19. února

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a školní mládež, za Jana Macha a rod Machů

 

Čtvrtek     20. února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

(17.00 – sv. smíření)


Pátek     21. února

v 18.00 Velká Losenice za rod Havlíčků, Brabců, Hudců a Škarvadů

Sobota     22. února     svátek Stolce sv. Petra, apoštola

v 16.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle     23. února     7. neděle v mezidobí A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miroslava Stránského, rodiče a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – za Břetislava Roseckého, rodiče a bratra

 


 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod,

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2020

Evangelizační : Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.

Národní: Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti

Místní: Aby  příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin ke Kristu, farnímu společenství a církvi.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sir 15,16-21

žalm 119 1

Kor 2,5-10

Mt 5,17-37

Čt

Jak 5,1-6

žalm 49

Mk 9,41-50

Po

Jak 3,13-18

žalm 19

Mk 9,14-29

Jak 5,9-12

žalm 103

Mk 10,1-12

Út

Jak 4,1-10

žalm 55

Mk 9,30-37

So

Jak 5,13-20

žalm 141

Mk 10,13-16

St

Jak 4,13-17

žalm 49

Mk 9,38-40

Ne

Iz 49,14-15

žalm 62  1

Kor 4,1-5

Mt 6,24-34