6.neděle v mezidobí BNeděle 12.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Adolfa a Libuši Veselých a rodiny Veselých

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Dvořákovu

Pondělí 13.února

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Středa 15.února

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

Čtvrtek 16.února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

Pátek 17.února

v 18.00 Velká Losenice – za rodinu Loukotovu,Němcovu a Novotnovu

Sobota 18.února

v 16.00 Oudoleň – za zemřelé spoluobčany Oudoleně, na které nikdo nepamatuje

7.neděle v mezidobí BNeděle 19.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice – za Vlastu Kubátovou, manžela, rod Kubátů a Svobodů


Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00-11.00

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45

Velká Losenice – pátek 17.00-17.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2012

Všeobecný : Aby všechny národy měly přístup k vodě a jiným zdrojům pro každodenní život

Misijní : Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají nemocným a starším v nejchudších oblastech světa

Národní : Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství

Místní: Aby rok biřmování přinesl dary Ducha Svatého celé naší farnosti