Neděle 13. února     6. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Janáčkovou a oboje rodiče

v 11.00 Sázava – za rody Ledvinků a Macků + ADORACE


Pondělí 14. února

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 16. února

od 8.00 Velká Losenice – setkání dětí ze 3. tříd – příprava na přijetí svátostí

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež, za Stanislava a Marii Sobotkovy

v 17.45 Velká Losenice – setkání rodičů s duchovním správcem

 

Čtvrtek 17. února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 18. února

v 18.00 Velká Losenice – za Miloslava Nedělku, bratra a rodiče, rodiče Machovy 2 syny a snachu

 

Sobota 19. února

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 20. února     7. neděle v mezidobí C

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonii a Antonína Kolouchovy, sourozence a oboje rodiče

v 11.00 Velká Losenice – P. Jaroslava Bošinu, rodiče a sourozence

 

 


 

 

Svátost smíření

Velká Losenice: pátek – zpovědní místnost – 17.00–17.45 hod.

Havlíčkova Borová: čtvrtek – fara – 14.00–14.40 hod.

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Jer 17,5-8

Žl 1,1-2.3.4+6

1 Kor 15,12.16-20

Lk 6,17.20-26

Čt

Jak 2,1-9

Žl 34,2-3.4-5.6-7

Mk 8,27-33

Po

Jak 1,1-11

Žl 119,67.68

Mk 8,11-13

Jak 2,14-24.26

Žl 112,1-2.3-4.5-6

Mk 8,34 – 9,1

Út

Jak 1,12-18

Žl 94,12-13a.14-15

Mk 8,14-21

So

Jak 3,1-10

Žl 12,2-3.4-5.7-8

Mk 9,2-13

St

Jak 1,19-27

Žl 15,2-3a.3bc-4ab.5

Mk 8,22-26

Ne

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23

Žl 103,1-2.3-4.8+10.12-13

1 Kor 15,45-49

Lk 6,27-38