6.neděle velikonočníNeděle 1. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Adolfa a Jiřinu Neubauerovy a rodinu Královu

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu, rodinu Roseckých z Velké Losenice

 

Úterý 3. května

v 19.00 Velká Losenice – za manželé Niedermertlovy a oboje rodiče

 

Středa 4. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii a Lucinku Lacinovy

 

Slavnost Nanebevstoupení PáněČtvrtek 5. května

v 15.00 Havl.Borová – za Jaroslava a Marii Mokrých z Peršíkova a jejich rodiny

v 19.00 Velká Losenice – za rodiče Roseckých,syna Jiřího a manželku a za živé a

zemřelé toho rodu

 

Pátek 6. května

v 19.00 Velká Losenice – za Františka Malého, manželku a syna

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 7. května

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

7.neděle velikonočníNeděle 8. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Doležala a rodinu Doležalovu

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Hřebíčka a syna

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření :

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.45-14.45 hod.

Velká Losenice – pátek – 18.00 – 18.45 hod.

 

Májové pobožnosti

 

Velká Losenice

po,út,čt,pá,so-18.30,st – 16.30

neděle18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 19.00 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

čtvrtek 14.15 úterý v 18.00 hod.

neděle 18.00 hod

Oudoleň

neděle v 19.00

sobota v  16.30

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2016

Všeobecný : Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta

a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.

Evangelizační : Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk

modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.

Národní: Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu,

modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale

hledat a ochotně plnit vůli Boží.

Farní : Aby úcta k Panně Marii prostupovala celým naším duchovním životem.