Neděle 6.května 6.neděle velikonoční

v 8.00 Velká Losenice -za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miroslava Stránského a sourozence

+ křest Marie Tonarová

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Františka Sedlákovy,bratra Bohumíra a oboje rodiče

 

Středa9 .května

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

za rod Matoušků a Morkusů

v 18.00 Velká Losenice – Losík – setkání pořadatelů fotbalového turnaje


slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚČtvrtek 10. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 19.00 Velká Losenice – za rodiče Paulíčkovy a Lánovy

 

Pátek 11. května

v 19.00 Velká Losenice – za Marii a Lucinku Lacinovy

 

Sobota 12. května

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

7. neděle velikonočníNeděle 13.května

v 8.00 Velká Losenice -za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Stanislava a Františku Zvolánkovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Havlíčkovy, Píbilovy a syna Petra

křest Jiří Novotný

v 14.00 Velká Losenice – Losík – poděkování maminkám

—————————————————————————————-

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

 

Májové pobožnosti:

 

Velká Losenice

středa v 16.30 pondělí, úterý, čtvrtek ,pátek, sobota -18.30

 

neděle v 18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 18.45 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

úterý v 18.00 hod. čtvrtek 14.15

neděle 18.00 hod

Oudoleň

středa, pátek,neděle v 19.00

sobota v 16.15 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – zpovědní místnost – pátek – 18.30 -18.50 hod.

Havlíčkova Borová – fara – čtvrtek – 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2018

Evangelizační :aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou

odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.

Národní : za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje

Farní:Aby úcta k Panně Marii posilovala víru farníků a tím i celé farnosti