6.neděle velikonoční ANeděle 21. května

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová-za Václava Havlíčka,rodiče a rod Jonáků a Pospíchalů

v 11.00 Velká Losenice- za Miroslavu,Růženku, Hanu,Jaroslavu,Huberta, Jiřího Romana a rodiče Machovy + křest Jakub Lán

 

Pondělí 22. května

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Blaženu Machovy,rodiny Machovy,Sedlákovy a Roseckých

 

Středa 24. května

v 15.00 – Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Sedláčka,rodiče a rodinu Němcovu a Štěpánkovu

 

slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚČtvrtek 25.května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za P. Josefa Andrese

v 19.00 Velká Losenice – za Anežku a Františka Němcovy a celý rod

 

Sobota 27. května

v 17.00 Oudoleň – za Vladimíra Zvolánka, manželku,syna a celý rod Zvolánků

 

6. neděle velikonoční ANeděle 28. května

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Peršíkov – poutní – za živé a zemřelé osadníky obce Peršíkov

v 11.00 Velká Losenice- za rodiče Sedlákovy, Hančovy a vnučku Janičku

 


Májové pobožnosti

Velká Losenice

po, út,čt,pá,so-18.30

st – 16.30

neděle 18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 19.00 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

čtvrtek v 14.30 hod.

neděle 18.00 hod

Oudoleň

sobota v  19:00

neděle v 19.00

 

Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00-18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.45-14.45 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2017

Evangelizační : Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření,

spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.

Národní: : Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží

lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia

Farní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru