Neděle 14. května     6. neděle velikonoční A

v 10.00  Velká Losenice farní dvůreucharistická oběť

11.00 farní shromáždění – modlitba a oficiální zahájení

11.15 program maminek s dětmi, koncert Vis angeli

12.00  modlitba Raduj se Královno nebeská

 

Pondělí 15. května

v 9.00  Velká Losenice– za rodiče Špinarovy,syna Vladimíra,snachu Renatu

9.30 Velká Losenice – Losík – vikariátní setkání kněží

 

Středa 17. května

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii Králíčkovou,manžela, syna Josefa a  Annu Štěpánkovou

 

Čtvrtek 18. května     slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Marii a Miroslava Zvolánkovy

v 19.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Jana Lacinovy a oboje rodiče

 

Sobota 20. května

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 21. května     7. neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Peršíkov – poutní – za živé a zemřelé osadníky obce Peršíkov

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Jaroslava Augustinovy a rod Čejků + křest Ema Holcmanová

 


 

Májové pobožnosti

Velká Losenice

pondělí, úterý, čtvrtek,
pátek, sobota

středa

neděle

18.30 hod.

16.30 hod.

18.00 hod.

 

Malá Losenice

denně (kromě soboty)

čtvrtek

18.45 hod.

18.30 hod.

Sázava

denně (kromě čtvrtku)

neděle 14.5.

19.00 hod.

19.00 hod.

Vepřová

denně (kromě soboty)

19.30 hod.

Havl. Borová

pondělí

úterý

čtvrtek

neděle

9.00 hod.

18.00 hod.

15.30 hod.

9.00 hod.

Oudoleň

neděle, středa, pátek

sobota

19.00 hod.

16.15 hod.

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Sk 8,5-8.14-17

1 Petr 3,15-18

Jan 14,15-21

Čt

Sk 1,1-11

Žl 47,2-3.6-7.8-9

Ef 1,17-23

Mt 28,16-20

Po

Sk 16,11-15

Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b

Jan 15,26 – 16,4a

Sk 18,9-18

Žl 47,2-3.4-5.6-7

Jan 16,20-23a

Út

Řím 8,31b-39

Žl 69,5ab.7ac

Mt 10,17-22

So

Sk 18,23-28

Žl 47,2-3.8-9.10

Jan 16,23b-28

St

Sk 17,15.22-18,1

Žl 148,1-2.11

Jan 16,12-15

Ne

Sk 1,12-14

Žl 27,1.4.7-8a

1 Petr 4,13-16

Jan 17,1-11a