Neděle 5. května 6. neděle velikonoční

v 8.00 Velká Losenice – za farníky
v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Kynclovu a dceru Marii Čtvrtečkovou
v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Havlíčkovy, Pibilovy a syna Petra      

Pondělí 6. května

v 8.00 Velká Losenice – Karla a Františku Prostřední,syna a snachu
v 14.00 Havlíčkova Borová – pohřeb paní Jiřiny Lacinové (*1940)

Čtvrtek 9. května slavnost NANEBEVSTOUPENÍ  PÁNĚ

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť
v 19.00 Sázava – na poděkování za 70 let života

Sobota 11. května

 v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

Neděle 12. května 7. neděle velikonoční

v 8.00 Sázava – za farníky
v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Františka Doležalovy, živé a zemřelé toho rodu
v 11.00 Sázava – za Zdeňka Berana, celý jeho rod a rod Roseckých


Boží slovo v liturgii

NeSk 10,25-26.34-35.44-48 
žalm 98
1Jan 4,7-10
Jan 15,9-17
ČtSk 1,1-11 
žalm 47  
Ef 1,17-23 
PoSk 16,11  
žalm 149 
Jan 15,26- 16.4a
Sk 18,9-18  
žalm 47 
Jan 16,20-23a
ÚtSk 16,22 – 34 
žalm 138
Jan 16,5-11
SoSk 18,23-28 
žalm 47 
Jan 16,23-28
StSk 17,15.22- 18,1 
žalm 148 
Jan 16,12-15
NeSk 1,15 -17.20-26 
žalm 103 
1Jan 4,11-16 
Jan 17,11b-19