6.neděle velikonoční ANeděle 29. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Peršíkov-poutní -za rod Pavlíčků,Loubků a Cimplů,za farníky z Peršíkova

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Bohumíra Sedlákovy a oboje rodiče

v 13.00 Velká Losenice – Májový koncert

(varhany, hoboj, violoncello, zpěv)


svátek Navštívení Panny MarieÚterý 31. května

v 19.00 Velká Losenice – za rod Pátků a Lemperů (výklad katolické etiky)


památka sv.Justina, mučedníkaStředa 1. června

v 15.00 Velká Losenicekatechetické setkání

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

za Jana Zacha, manželku, rodinu Pospíchalovu a Martinů

slavnost Nanebevstoupení PáněČtvrtek 2. června

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Jiřího Ronovského, celý rod a rod Blažků

v 19.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků Pátek 3. června

v 19.00 Velká Losenice- za Jiřího Zacha

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 4.června

10.00 Věžnice – pouť Kolpingova díla ČR

(hl.celebrant Mons.Dominik Duka)

v 17.00 Oudoleň – za Františka Slámu, bratry a sestru

7.neděle velikonoční ANeděle 5. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Nevole, živé a zemřelé rodiny Nevolovy, Brabencovy,Konfrštovy

v 11.00 Velká Losenice – za Františka a Marii Nedělkovy a oboje rodiče


Májové pobožnosti:

Velká Losenice

pondělí, úterý – 18.30,

neděle 18.00 hodin
Malá Losenice neděle, pondělí, úterý v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová pondělí, úterý v 19.00 hodin
Havlíčkova Borová neděle, úterý v 18.00 hodin
Oudoleň neděle v 19.00 hodin

Svátost smíření:

Velká Losenice – hod. před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.00-14.45

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2011

Všeobecný : Aby kněží prožívali své sjednocení s Ježíšovým Srdcem a svědčili o starostlivé a milosrdné Boží lásce

Misijní : Aby Duch Svatý dával v našich společenstvích vyrůstat početným

misionářským povoláním ochotným plně se zasvětit šíření Božího království

Národní:Za ty, kdo připravují katechumeny ke křtu, za kněze,jáhny,rodiče,kmotry a katechety, aby se příkladem svého života stávali platnými nástroji Ducha Svatého a prostředníky Bohem nabízené milosti

Místní: Aby 1.svaté přijímání oživilo, život z víry nejen v rodinách těchto dětí.