7.neděle v mezidobíNeděle 23.února

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Bořila , rodiče , rodinu Štefovou a Janáčkovu

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Blaženu Havlíčkovy, rodiče a sourozence

 

Pondělí 24 .února

v 18.00 Velká Losenice za Boženu a Josefa Roseckých

 

Středa 26.února

v 16.15 – Velká Losenice – ministranstká schůzka

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

na poděkování za 60 let života

 

Čtvrtek 27. února

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek 28.února

v 18.00 Velká Losenice – bohoslužba slova s podáváním sv.přijímání

 

Sobota 1.března

v 16.00 Oudoleň- za Antonína Bence, rodiče, sourozence a manžele Hospodkovy

 

8.neděle v mezidobíNeděle 2.března

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Evu Šteklovu,Jiřinu a Františka Tonarovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu a Danielovu

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00- 9.30 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc březen 2014

 

Všeobecný: Aby ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich

důstojnosti

Misijní : Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásáním evangelia

Národní: Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a vyrůstat v láskyplných rodinách.

Místní: Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin ke Kristu, farnímu společenství a církvi.