Neděle 19. února     7. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava Kašpárka, rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za Evu a Josefa Synkovy a zetě Miroslava + křest Tomáš Augustin


Pondělí 20. února

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Úterý 21. února

od 8.00 Velká Losenice – setkání dětí ze 3. tříd – příprava na přijetí svátostí

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Karla Bratršovského manželku, syna Miloslava a  rodinu Němcovu

v 17.45 Velká Losenice – setkání rodičů s duchovním správcem


————————————začíná doba postní ——————————


Středa 22. února     Popeleční středa – den přísného postu

v 15.00 Havlíčkova Borováeuch. oběť + žehnání popela a označení věřících

v 18.00 Velká Losenice –  za Břetislava Roseckého, rodiče a bratra + žehnání popela a označení věřících


Čtvrtek 23. února

v 17.00 Sázava – za rodinu Dvořákovu a Závodnovu

 

Pátek 24. února

v 18.00 Velká Losenice za Josefa Malého, oboje rodiče a dva bratry

 

Sobota 25. února

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť  na zahájení  REKOLEKCE

v 16.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 26. února     1. neděle  postní

v 8.00 Velká Losenice – za farníky + ADORACE

v 9.30 Havl. Borová – za Růženu a Jaromíra Veselých, rod Veselých a Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Musilovu, Fiedlerovu a Novotných

 

 


 

 

Křížové cesty

Velká Losenice

středa, pátek – půl hodiny před eucharistickou obětí

čtvrtek, sobota – od 17.00 hod.

neděle ráno – 7.15 hod. a od 10.15 hod.

Malá Losenice

čtvrtek – 17.30 hod.

neděle – kaple – 13.00 hod.

Vepřová

pátek – 15.00 hod.

H. Borová

neděle – 8.45 hod.

čtvrtek – 14.15 hod.

Pořežín

pátek – kaple – 18.00 hod.

Sázava

čtvrtek – 16.20 hod.

sobota – 18.00 hod.

neděle – 13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple – 15.15 hod.

 

 


 

Svátost smíření

V. Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

H. Borová – kostel – čtvrtek – 14.30-14.45 hod.

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Lv 19,1-2.17-18

žalm 103

1Kor 3,16-23

Mt 5,38-48

Čt

Dt 30,15-20

Žl 1,1-2.3.4+6

Lk 9,22-25

Po

ir 1,1-10

žalm 93

Mk 9,14-29

Iz 58,1-9a

Žl 51,3-4.5-6a.18-19

Mt 9,14-15

Út

Sir 2,1-13

žalm 37

Mk 9,30-37

So

Iz 58,9b-14

Žl 86,1-2.3-4.5-6

Lk 5,27-32

St

Jl 2,12-18

Žl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17

Mt 6,1-6.16-18

Ne

Gn 2,7-9; 3,1-7

Žl 51,3-4.5-6

Řím 5,12-19

Mt 4,1-11