7.neděle velikonočníNeděle 16. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová- za Josefa Konfršta živé a zemřelé členy rodiny Konfrštovy a Nevolovy

v 11.00 Velká Losenice – za rod Nedělků a Lacinů

Pondělí 17. května

v 19.00 Velká Losenice – za Stanislava Sobotku a ten rod

Středa 19.května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Jana a Marii Němcovy, celý rod

Čtvrtek 20 .května

v 15.00 Havl.Borová – za Annu a Bohumila Doležalovy a rodiče z obojí strany

Pátek 21. května

v 19.00 Velká Losenice – za Karla Prostředního,syna,celý rod a rod Uttendorfských

Sobota 22. května

v 8.45 odjezd autobusu na pouť do Věžnice, po trase :

Sázava, Velká Losenice, Malá Losenice, Vepřová, Havlíčkova Borová

v 17.00 Oudoleňza Boženu a Stanislava Nečasovy a jejich rodiče

slavnost Seslání Ducha svatéhoNeděle 23. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová- za za živé a + členy todiny Kynclovy a Zavřelovy

v 11.00 V. Losenice – za rodinu Roseckých a Miroslava Tomku

+ křest Matyáš Zacha, Aneta Morkusová

———————————————————————————————–

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00-11.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00- 14.45 hod.

Májové pobožnosti:

Velká Losenice po, út, čt, pá, so – 18.30, st – 16.30 hodin neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.30 hodin
Havlíčkova Borová úterý 18.00, čtvrtek 14.15 hodin neděle 18.00 hodin
Oudoleň neděle 19.00 hodin sobota 19.00 hodin

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2010

Všeobecný : Aby se skoncovalo s hrozným a hanebným obchodováním s lidmi, které se týká milionu žen a dětí.

Misijní : Aby vysvěcení služebníci církve, řeholníci, řeholnice a apoštolsky činní laici dokázali vlévat misijní nadšení společenstvím, která jsou svěřena jejich péči.

Národní: Aby církev v naší zemi pozorněji sledovala duchovní i hmotné potřeby všech lidí

Místní:Aby úcta k Panně Marii prostupovala celým naším duchovním životem.