7.neděle v mezidobí BNeděle 19.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 11.00 Velká Losenice – za Vlastu Kubátovou, manžela, rod Kubátů a Svobodů

Pondělí 20.února

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

začíná doba postní


Popeleční středaden přísného postuStředa 22. února

v 15.00 Havl. Borová – eucharistická oběť- žehnání popela + označení věřících

v 18.00 –Velká Losenice eucharistická oběť- žehnání popela + označení věřících

Čtvrtek 23.února

v 14.30 Velká Losenice – pohřeb paní Františky Rosecké (*1920)


Pátek 24.února

v 18.00 Velká Losenice – za Janu Havlíčkovou, rod Havlíčků, Brabců a Hudců

Sobota 25.února

v 8.00 Velká Losenice –Losík– euchar. oběť na zahájení REKOLEKCE pro EAD

v 16.00 Oudoleň – za manžele Halamovy a Nedvědovy

1.neděle postníNeděle 26.února

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za Antonii a Antonína Kolouchovy a rodiče z obojí strany

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu a Danielovu


Křížové cesty:

Velká Losenice

středa, pátek

půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno 7.15.hod a 10.15 hod.

čtvrtek, sobota

17.00.hod

Malá Losenice

kaple – čtvrtek 17.30 hod., neděle 13.00hod

Vepřová

pátek – kaple

15.00 hod

H. Borová

neděle 8.45 hod., čtvrtek 14.15 hod.

Pořežín

pátek – kaple

18.00 hod.

Sázava

neděle – Obecní úřad

13.00 hod.

Oudoleň

sobota – kaple

15.15 hod

Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00-11.00


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45

Velká Losenice – pátek 17.00-17.45

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc únor 2012

Všeobecný : Aby všechny národy měly přístup k vodě a jiným zdrojům pro každodenní život

Misijní : Aby Pán podporoval úsilí zdravotníků, kteří pomáhají nemocným a starším v nejchudších oblastech světa

Národní : Aby nás Duch Svatý hlouběji uváděl do Božího synovství

Místní: Aby prožívání doby postní s postní almužnou prohloubilo víru farníků