Neděle 23. února     7. neděle v mezidobí A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Miroslava Stránského, rodiče a sourozence

v 11.00 Velká Losenice – za Břetislava Roseckého, rodiče a bratra

 

——————————– začíná doba postní ——————————–

 

Středa     26. února Popeleční středaden přísného postu

v 15.00 Havl. Borová – eucharistická oběť

+ žehnání popela a označení věřících

v 18.00 Velká Losenice – za Josefa Malého, bratra a oboje rodiče

+ žehnání popela a označení věřících

 

Čtvrtek     27. února

v 14.30 Havlíčkova Borová – pohřeb paní Růženy Štefáčkové (*1935)

v 17.00 Sázava  za Jaroslava Jaroše (16.30 – sv. smíření)

 

Pátek     28. února

v 18.00 Velká Losenice za rodiny Vosmeků, Šoobovu a Jiroušovu

 

Sobota     29. února

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení REKOLEKCE za Josefa a Libuši Dočekalovy, rod Dočekalů a Šerejchů

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 1. března     1. neděle postní A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Říčanovy

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Blaženu Havlíčkovy, rod Havlíčků a Holasů

 


 

Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-9.30 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2020

Evangelizační: Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě

Národní: Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající,katechumeny, trpící a nemocné

Místní: Aby příprava dětí k přijetí svátostí proměnila vztah dětí a jejich rodin ke Kristu, farnímu společenství a církvi.

 


 

Křížové cesty

 

Velká Losenice

středa, pátek – půl hodiny před eucharistickou obětí

neděle ráno – 7.15 hod

čtvrtek – 17.00 hod

sobota při rekolekci

Malá Losenice

kaple – čtvrtek – 17.30 hod

kaple – neděle – 13.00 hod

Vepřová

Obecní úřad – pátek – 15.00 hod

H. Borová

středa – 14.15 hod

neděle – 8.45 hod

Pořežín

kaple – čtvrtek – 18.00 hod

Sázava

kaple – čtvrtek – 16.30 hod

kaple – neděle – 13.00 hod

Oudoleň

kaple – sobota – 15.15 hod

 


 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Iz 49,14-15

žalm 62

1 Kor 4,1-5

Mt 6,24-34

Čt

Dt 30,15-20

žalm 1

Lk 9,22-25

Po

Jak 3,13-18

žalm 19

Mk 9,14-29

Iz 58,1-9a

žalm 51

Mt 9,14-15

Út

Jak 4,1-10

žalm 55

Mk 9,30-37

So

Iz 58,9b -14

žalm 86

Lk 5,27-32

St

Jl 2,12-18

žalm 51

2 Kor 5,20-6,2

Mt 6,1-6.16-18

Ne

Gn 2,7-9, 3,1-7

žalm 51

Řím 5,21-19

Mt 4,1-11