7.neděle velikonoční BNeděle 20. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za rodinu Mokrých

v 11.00 Velká Losenice – za Václava Havlíčka a celý rod, rod Jonáků, Vacků a Pospíchalů

Pondělí 21.května

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Ludmilu Lacinovy

Středa 23. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Marii Roseckou, rod Roseckých a Nedělků

Čtvrtek 24. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Mokrých a Stránských

Pátek 25. května

v 19.00 Velká Losenice – za Annu Vytlačilovou a Jarmilu Kotrchovou

památka sv.Filipa Neriho, knězeSobota 26. května

v 10.00 Věžnice – pouť Kolpingova díla – hl. celebrant Mons. Jan Vokál

v 17.00 Oudoleň – za Václava a Annu Těšínských, rodiče, sourozence, Boženu Zvolánkovou

slavnost Seslání Ducha Svatého Neděle 27. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za rodiče Holcmanovy, děti a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Jana Velkova


Májové pobožnosti:

Velká Losenice

po, út, čt, pá, so – 18.30,

st – 16.30 hodin

neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.00 hodin
Havlíčkova Borová úterý 18.00, čtvrtek 14.15 hodin neděle 18.00 hodin
Oudoleň neděle 19.00 hodin sobota 19.00 hodin

Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00 – 9.30


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45 hod.

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2012

Všeobecný : Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí a potvrzují roli rodiny.

Misijní : Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace, provázela všechny misionáře při hlásání jejího Syna Ježíše.

Národní : Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a radostné rozhodnutí pro Krista.

Místní: Aby úcta k Panně Marii posilovala víru biřmovanců a celé farnosti