7.neděle velikonočníNeděle 8. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka Doležala a rodinu Doležalovu

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Hřebíčka a syna

ve 14.00 Velká Losenice – Losík – poděkování maminkám

 

Pondělí 9. května

v 19.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Jana Lacinovy a oboje rodiče

 

Středa 11. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Jana a Blaženu Machovy,dceru Marii

 

Čtvrtek 12. května

v 15.00 Havlíčkova Borová za Růženu Hamerníkovou a celý rod

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M. Losenice (18.00 – sv.smíření)


Pátek 13. května

v 19.00 Velká Losenice – za Miloslava Kubáta a P. Antonína Bratršovského

 

svátek sv. Matěje, apoštolaSobota 14. května

v 17.00 Oudoleň – za Vladimíra Zvolánka, manželku Marii,syna Vladimíra a oboje rodiče

 

slavnost Seslání Ducha SvatéhoNeděle 15. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová -za rodiny:Kolouchovu,Havlíčkovu,Říčanovu a Medovu

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých,Dejmalovu a Grigarovu

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod.


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.45-14.45 hod.

Velká Losenice – pátek – 18.00 – 18.45 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2016

Všeobecný : Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta

a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.

Evangelizační : Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk

modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.

Národní: Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu,

modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale

hledat a ochotně plnit vůli Boží.

Farní : Aby úcta k Panně Marii prostupovala celým naším duchovním životem.