Neděle 1.června                                                      7.neděle velikonoční A

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9. 30 Havl.Borová – za Adolfa a Jiřinu Neubauerovy a rodinu Královu

v 11.00 Velká Losenice – za Marii Jarošovou, rodiče a sourozence

 

památka sv.Karla Lwangy a druhů,mučedníkůÚterý 3.června

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Lemperovu a Plevovu

 

Středa 4.června

v 16.00 Velká Losenice – Losík – pohovory dětí (3.tř.) s duchovním správcem

v 16.15 – Velká Losenice – schůzka ministrantů

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za rodiče Roseckých, Josefa Králíčka a ten rod

v 17.45- Velká Losenice – Losík – setkání rodičů s duchovním správcem


památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníkaČtvrtek 5.června

14.00 Havlíčkova Borová – pohovory dětí (3.tř) s duchovním správcem

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Šjarvadovu, Stránských a Pivničkovu

v 16.00 Havlíčkova Borová – Vitus setkání rodičů s duchovním správcem

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele Malé Losenice (18.15 – sv.smíření)


Pátek 6.června

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Marii Němcovy a oboje rodiče

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 7.června

v 7.45 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení fotbalového turnaje

v 17.00 Oudoleň – poutní – za P. Jana Holase a ten celý rod

 

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHONeděle 8.června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9. 30 Havl.Borová – za Františka Nevole, rodiče, bratra a rod Brabců

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Hřebíčka, rodiče a syna

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2014

Všeobecný : Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci,kterou potřebují

k důstojnému životu

Misijní : Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské

kořeny

Národní: Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci