Neděle 16. května – 7. neděle velikonoční

v 8.00 Velká Losenice – za Miroslava Machovu, syna a oboje rodiče + křest Šimon Mach

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Antonína a Růženu Zdražilovy a dceru Marii

v 11.00 Sázava – za zemřelého Luboše Daniela, otce a celý rod

 

Pondělí 17. května

v 8.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

 

Středa 19. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Blaženu a Jana Machovy, dceru Marii a rod Machů

 

Pátek 21. května

v 19.00 Velká Losenice – za Miloslava Kubáta a P.Antonína Bratršovského

(18.30 – sv. smíření)

 

Sobota 22. května

v 8.00 Velká Losenice– Losík – setkání dětí z 3.tř. – příprava na přijetí svátostí

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež, za rodiny Roseckých, Novotných, Dejmalovu a Grigarovu

v 17.45 Velká Losenice – Losík – setkání rodičů s duchovním správcem

v 19.00 Havlíčkova Borová – za farníky

 

Neděle 23. května – slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

v 8.00 Velká Losenice – za Ludvíka a Annu Lánovy

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rod Havlíčků, Jonáků a Pospíchalů

v 11.00 Sázava – za Zdenka Berana, rodiče a rod Roseckých + ADORACE

v 17.00 Sázava – zakončení adorace + májová pobožnost s prosbou ukončení pandemie dle úmyslu papeže

 

 


 

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2021

Všeobecný: Modleme se za ty, kdo  nesou  odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.

Národní: Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu. A prosíme, abychom byli  světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává

Farní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru.

 

 


 

 

Májové pobožnosti

Velká Losenice

sobota, neděle

18.00 hod

Malá Losenice

sobota, neděle

18.45 hod

Sázava

neděle

10.15 hod

Vepřová

sobota, neděle

19.00 hod

Havl. Borová

sobota

neděle

16.30 hod

18.30 hod

Oudoleň

neděle

19.00 hod

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 9,26-31

žalm 22

1Jan 3,18-24

Jan 16,18

Čt

Sk 15,7-21

žalm 96

Jan 15,9-11

Po

1Kor 15,1-8

žalm 19

Jan 14,6-14

Sk 15,22-31

žalm 57

Jan 15,12-17

Út

Sk 15,1-6

žalm 145

Jan 14,27-31a

So

Sk 16,1-10

žalm 100

Jan 15,18-21

St

Sk 15,1-6

žalm 122

Jan 15,1-8

Ne

Sk 10,25-26.34-35.44-48

žalm 98

Jan 4,7-10

Jan 15,9-17