Neděle                            12. května                    7.neděle velikonoční

v 8.00  Sázava   – za farníky
v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii a Františka Doležalovy,živé a + toho rodu
v 11.00 Sázava za   Zdeňka Berana, celý jeho rod a rod Roseckých
v 14.00 Velká Losenice – Losík – poděkování maminkám  – kavárna v Losíku

       Středa 15. května

v 17.00  Velká Losenice    eucharistická oběť pro děti a mládež za Marii Králíčkovou, manžela,syna Josefa a Annu Štěpánkovou

       Čtvrtek 16. května     svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

v 15.00 Havlíčkova Borová  – za rodiče Stránských a Klementovy
v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice
(18.30 – sv.smíření)

Pátek 17. května

v 19.00 Velká Losenice – za Vladimíra Pavlíka, manželku,syna a dceru

  Sobota 18. května 

 v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

     Neděle 19. května      slavnost Seslání Ducha Svatého

v 8.00  Velká Losenice    – za farníky
v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Konfrštovy,syna a rod Němců
v 11.00 Velká Losenice  – za   Marii a Stanislava Sobotkovy + křest Jan Kunc


Májové pobožnosti

Velká Losenicestředa,čtvrtek ,pátek, sobota -18.30  neděle v 18.00 hod.
M.Losenicedenněv 18.45 hod.
Sázava,každý den v 19 hod kromě pátkuNeděle 19.5. v 19.00 hod.  Neděle 12.5.  10.30 hod
Vepřovádenně ( kromě soboty)v 19.00 hod.
Havl. Borováúterý 14.5.;  čtvrtek 14.15 neděle 18.00 hod
Oudoleňstředa, pátek,neděle v 19.00sobota v 16.15 hod.

Boží  slovo v liturgii

NeSk 1,15 -17.20-26  žalm 103  1 Jan 4,11-16  Jan 17,11b-19ČtŘím 8,31b-39 Žl 69,5a7+8.15bc+31
Mt 10,17-22
PoSk 19,1-8
Žl 68,2-3.4-5ac.6-7ab  Jan 16,29-33
Sk 25,13b-21 Žl 103,1-2.11-12.19-20
Jan 21,15-19
ÚtSk 1,15-17.20-26
Žl 113,1-2.3-4.5-6.7-8  Jan 15,9-17
SoSk 28,16-20.30-31
Žl 11,4.5+7   Jan 21,20-25
StSk 20,28-38  Žl 68,29-30.33-35.35-36  Jan 17,11b-19NeSk 2,1-11 Žl 104,1 +24.29 30.
Gal 5,16-25 Jan 15,26-27; 16,12-15