Neděle 17.května                   7.neděle velikonoční  B

v 8.00 Velká Losenice   – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová  – za  Marii a Josefa Konfrštovy a živé a zemřelé členy

rodiny Nevolovy,Konfrštovy a Němcovy

v 11.00 Velká Losenice – za Ludvíka a Annu Lánovy

 

Pondělí                                18. května

v 19.00 Velká Losenice – za  Stanislava Sobotku a ten rod

 

Středa                                 20.května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Janičku Burešovou a Václava Pechu

 

Čtvrtek                               21.května

v 15.00 Havlíčkova Borová-za Jaroslava a Marii Mokrých,rod Mokrých z Peršíkova

v 19.00 Vepřová – za živé a  zemřelé  obyvatele Vepřové (18.00 – sv.smíření)

 

Pátek                                  22.května

v 19.00 Velká Losenice – za rodiče Machovy,dceru Marii,rod Roseckých a Machů

v 19.45 Velká Losenice – Losík setkání vedoucích na tábor


Sobota                                23.května

v 17.00 Oudoleň – za rodiče Holasovy,Stehnovy a děti

 

Neděle 24.května    slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

v 8.00 Velká Losenice   – za farníky

v 9.30Havlíčkova Borová – za rodinu Kolouchovu,Havlíčkovu,Říčanovu a Medovu

v 11.00 Velká Losenice – za Miroslava a Růženu Machovy,rodinu Uhýrkovu, Jiřího

a Romana Macha a rod Machů

 


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík –  neděle  9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Velká Losenice – pátek 18.00-18.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc květen  2015

Všeobecný : Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o

trpící bližní,zejména nemocné a chudé

Misijní :  Za křesťany,kteří žijí v sekularirovaném kulturním prostředí,                        aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista

NárodníZa naše biskupy a kněze, aby uměli rozpoznávat znamení času

Místní : Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru

 

Májové pobožnosti

Velká Losenice

středa v 16.30

pondělí, úterý,čtvrtek,pátek, sobota -18.30

 

neděle

v 18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 19.00 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

úterý v 18.00 hod. čtvrtek 14.15

neděle 18.00 hod

Oudoleň

neděle v 19.00

sobota v 19.00 hod.