9.neděle v mezidobíNeděle 29. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Peršíkov – poutní – za P.Josefa Andrese

v 11.00 Velká Losenice – na poděkování za 80 let života

 

svátek Navštívení Panny MarieÚterý 31.května

v 19.00 Velká Losenice – za Boženu Roseckou, manžela a dva syny

 

památka sv.Justina, mučedníkaStředa 1. června

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Němce,syna,rodinu Roseckých a Salašovu

 

slavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaPátek 3. června

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Mokrých, Stránských a Pivničkovu

v 19.00Velká Losenice-za Františku a Karla Prostřední,syna,sourozence z ob. strany

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

v 19.45 Velká Losenice Losík – setkání vedoucích na tábor

 

památka Neposkvrněného Srdce Panny MarieSobota 4. června

v 7.45 Velká Losenice-za Stanislava Sobotku a ten rod (začátek fotbalového turnaje)

v 17.00 Oudoleň – za P. Jana Holase, rodiče, sourozence a duše v očistci

 

10. neděle v mezidobí


Neděle 5. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Františka a Marii Nevolovy a rodiny

Nevolovy, Brabencovy a Štefáčkovu

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Blaženu Havlíčkovy, rod Havlíčků a Holasů

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření : Velká Losenice – pátek – 18.00 – 18.45 hod.

 

Májové pobožnosti

 

Velká Losenice

pondělí ,úterý -18.30

neděle18.00 hod.

M.Losenice

pondělí

v 19.00 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

pondělí, úterý

v 19.00 hod.

Havl. Borová

úterý v 18.00 hod.

neděle 18.00 hod

Oudoleň

neděle v 19.00

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2016

Všeobecný : Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou

osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.

Evangelizační : Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými

formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.

Národní: Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a

kněze, farnosti a rodiny.

Farní : Aby svátosti byly pro rodiče i děti opravdovou cestou k věčnému životu.