svátek Křtu PáněNeděle 9.ledna

v 8.00 Velká Losenice – za rodiny Neubauerovy a Tlustých

v 9.30 Havl. Borová – za Růženu a Jaromíra Veselých, rod Veselých a Růžičků

ve 14.00 –Malá Losenice – před Obecním úřadem – hra Čtvrtý z mudrců

Trasa autobusu: Oudoleň-13.00hod.,

dále Havl. Borová,

Vepřová,

Velká Losenice

Pondělí 10.ledna

v 13.30 Havlíčkova Borová – pohřeb paní Jarmily Sedlmajerové (*1936)


Úterý 11.ledna

v 13.30 Havlíčkova Borová – pohřeb paní Věry Bruknerové (*1926)

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť (výklad katolické etiky)

Středa 12.ledna

v 17.00 Velká Losenice eucharistická oběť pro děti a mládež

Pátek 14. ledna

v 18.00 Velká Losenice – eucharistická oběť

Sobota 15.ledna

v 16.00 Oudoleň – za rodiče Holasovy a Stehnovy

2.neděle v mezidobí A Neděle 16.ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová – za Adolfa a Libuši Veselých a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Kamarádovu a Sobotkovu

———————————————————————————————–

Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík : 9.00 – 11.00

Svátost smíření:

Velká Losenicehodinu před euch.obětí (kromě Ne)

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2011

Všeobecný : Aby bohatství stvoření bylo ceněno jako vzácný Boží dar,

zachováváno a zpřístupňováno všem lidem

Misijní : Aby křesťané dospěli k plné jednotě a vydávali celému lidskému pokolení svědectví o tom, že Bůh je otcem všech

Národní: Aby všichni pokřtění v církvi přijímali dar svého křtu jako základ pro svůj život a jako vstupní bránu ke spáse i ke všem ostatním svátostem

Místní : Aby Boží láska pronikla do víry rodin naší farnosti nejen o Vánocích.