svátek Křtu PáněNeděle 10.ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová -za Růženu a Jaromíra Veselých, rod Veselých a Růžičků

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Roseckého, oboje rodiče a Tomáše Hromka

ve 14.00 – Sázava –- před Obecním úřadem – hra Čtvrtý z mudrců

( poděkování za Tříkrálovou sbírku, sbírka na kostel v Sázavě)

 

Pondělí 11.ledna

v 18.00 Velká Losenice za Marii a Václava Ondřejkovy a celý rod

 

Úterý 12.ledna

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové (17.00 – sv.smíření)


Středa 13.ledna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za manžele Niedermertlovy a oboje rodiče

 

Čtvrtek 14.ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 18.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (17.00 – sv.smíření)


Pátek 15. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Blaženu a Jana Machovy a dceru Marii

 

Sobota 16.ledna
v 16.00 Oudoleň – za rodinu Janáčkovu, Benákovu a Horákovu

 

2.neděle v mezidobíNeděle 17.ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Ludmilu a Františka Andresovy a celý rod

v 11.00 Velká Losenice-za rodiče Sobotkovy,Havlíčkovy,sourozence z Malé Losenice

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

 

Sv.smíření :

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová : čtvrtek – 14.00-14.45 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2016

Všeobecný :. Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti

Evangelizační : Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany

Národní: Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad nimi

Farní : Aby milostiplné prožití svátku Křtu Páně oživilo víru v rodinách