Neděle 12. ledna     svátek KŘTU PÁNĚ

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová  – za Janu Málkovou a celý rod

v 11.00 Sázava  – za Jana Uttendorfského a celý rod

 

Pondělí     13. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za rodiny Neubauerovy, Málkovy a Tlustých

 

Středa     15. ledna

v 17.00 Velká Losenice –  eucharistická oběť pro děti a školní mládež

za Františku a Aloise Roseckých, jejich rodiče a zetě

 

Čtvrtek     16. ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za odvrácení kůrovcové kalamity a dostatek vláhy

v 18.00 Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele  Vepřové (17.00 – sv. smíření )

 

Pátek     17.ledna     památka sv. Antonína, opata

v 18.00 Velká Losenice za  rod Pátků, Augustinů a Miloslava Mráčka

 

Sobota     18.ledna     památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 19. ledna     2. neděle v mezidobí A

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová  – za rodinu Štefáčkovu, Zvolánkovu a Tonarovu

v 11.00 Velká Losenice – za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

 


Farní knihovna: Velká Losenice – Losík – neděle – 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření: Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – fara – 14.00-14.45 hod,

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2020

Evangelizační: Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost

Národní: Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným

Místní: Aby víra v rodinách i farnosti byla prohlubována a projevovala se láskou.

 

Boží  slovo v liturgii

Ne

Iz 42,1-4.6-7

žalm 29

Sk 10,34-38

Mt 3,13-17

Čt

1 Sam 4,1-11

žalm 44

Mk 1,40-45

Po

1 Sam 1,1-8  žalm 116B

Mk 1,14-20

1 Sam 8,4,4-7.10-22a

žalm 89

Mk 2,1-12

Út

1Sam 1,9-20  1

Sam 2

Mk 1,21b-23

So

1 Sam 9,1-4.17-19 10,1a

žalm 21

Mk 2,13-17

St

1 Sam 3,1-10.19-20

žalm 40

Mk 1,29-39

Ne

Iz 49,3.5-6

žalm 40  1

Kor 1,1-3

Jan 1,29-34