svátek Křtu PáněNeděle 10.ledna

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Čumplovu, Danielovu, Machovu

v 9.30 Havl. Borová – za Růženu a Jaromíra Veselých, rod Veselých a Růžičků

ve 14.00 – Havlíčkova Borová – náměstí – hra Čtvrtý z mudrců

Úterý 12.ledna

v 18.00 Velká Losenice za Marii Tonarovou, rodiče a sourozence

Středa 13.ledna

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

Čtvrtek 14.ledna

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Zvolánkovy, dceru Annu a celý rod

Pátek 15. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za Františka Kučeru a celý rod

Sobota 16.ledna

v 16.00 Oudoleň – za rodinu Benákovu, Janáčkovu, Horákovu a Dejmalovu

2.neděle v mezidobí Neděle 17.ledna

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl. Borová -za Antonína a Marii Fiedlerovy,rodiče a dceru Stanislavu

v 11.00 Velká Losenice-za živé a zemřelé členy rodiny Neubauerovy a Tlustých

———————————————————————————————–

Farní knihovna : Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc leden 2010

Všeobecný : Aby se mladí lidé učili používat moderní sdělovací prostředky ke svému osobnímu růstu a k lepší přípravě na svou službu společnosti.

Misijní : Aby si všichni věřící v Krista uvědomovali, že jednota mezi křesťany je podmínkou účinnějšího hlásání evangelia..

Národní: Abychom v Duchu a pravdě dokázali vést dialog s lidmi jiných názorů, abychom dovedli pozorně naslouchat a nacházet správná slova postoje pro své svědectví o Kristu.

Místní : Aby rodiče naplňovali slib Bohu , který dali při křtu svých dětí