Neděle 14. ledna     2. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice  –   za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Annu Sochaničovou, Josefa Henzla a celý rod

v  11.00 Sázava – za Jana Uttendorfského, rodiče a ten rod

 

Pondělí 15. ledna

v 8.00 Velká Loseniceza členy Schönstattských svatyněk v obou farnostech

 

Středa 17. ledna     památka sv. Antonína, opata

v 16.00 – Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Františku a Aloise Roseckých celý rod,  rod Králíčků a Sikorů

 

Čtvrtek 18. ledna     památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

v 15.00 Havlíčkova Borová – za uzdravení a obrácení

v 18.00  Vepřová – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

(17.30 – sv. smíření)

 

Pátek 19. ledna

v 18.00 Velká Losenice – za rod Pátků a Lemperů

 

Sobota 20. ledna

v 16.00 Oudoleň – eucharistická oběť  

 

Neděle 21. ledna     3.neděle v mezidobí (Božího slova)

v 8.00 Velká Losenice  –   za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za rod Zdražilů. Svobodů a Ježků

v 11.00 Velká Losenice – za živé a zemřelé členy rodiny Kamarádovy

v 17.00 Sázava– kostel Panny Marie Karmelské – ekumenická bohoslužba

 


 

Boží slovo v liturgii

 

Ne

1Sam 3,3b-10.19

žalm 40

1Kor 6,13c-15a17-20

Jan 1,35-42

Čt

1 Sam 18,6-9,19,1-7

žalm 56

Mk 3,7-12

Po

1Sam 15,16-23

žalm 50

Mk 2,18-22

1Sam 24,3-21

žalm 57

Mk 3,13-19

Út

1 Sam 16,1-13

žalm 89

Mk 2,23-28

So

2Sam 1,1-4.11.12.19.23-27

žalm 80

Mk 3,20-21

St

1 Sam 17,32-33.37.40.51

žalm 144

Mk 3,1-6

Ne

Jon 3,1-5.10

žalm 25,

1 Kor 7,29-31

Mk 1,14-20