Neděle                                     8. ledna                svátek    KŘTU PÁNĚ

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Antonína a Marii Fiedlerovy a dceru Stanislavu

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Blaženu Havlíčkovou,rod Havlíčků a Holasů

ve 14.00 Sázava – před Kulturním domem – hra Čtvrtý z mudrců

Úterý                                        10. ledna

v 16.00 úklid vánočních stromků

 

Středa                                       11.ledna

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Josefa Libuši Dočekalovy, rod Dočekalů a Šerejchů

 

Čtvrtek                                     12.ledna

v 15.00  Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

 

Pátek                                         13.ledna

v 18.00 Velká Losenice  – za Františka Lemperu, rodiče a celý rod

 

Sobota                                           14. ledna

v 16.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle                                     15. ledna                2.neděle v mezidobí A

v 8.00  Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Františka Doležala a rod Doležalů

v 11.00 Velká Losenice – za rodiny Kubíčkovy a Neubauerovy

+ křest Julie Anna Sobotková


Úřední hodiny :

St – hodinu před eucharistickou obětí

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00-10.00 hod.

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 17.00-17.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45 hod.

Úmysly apoštolátu modlitby :  na měsíc leden 2017:

Evangelizační : Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty, a tím napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.

Národní:  Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací , ale usilovala o evangelizaci současného světa.

Farní : Aby nás duchovní slavení Vánoc  přiblížilo tajemství Boží lásky.