Neděle 10. dubna     Květná (pašijová) neděle

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borováza Jaroslava Kašpárka, sestru Marii, bratra Jana a oboje rodiče

v 11.00 Sázavaza Zdenka Berana, rodiče a rod Roseckých

 

Pondělí 11. dubna

v 8.00 Velká Losenice –  za živé a zemřelé členy rodiny Rezlerovy a Neubauerovy

 

Čtvrtek 14. dubna     ZELENÝ ČTVRTEK

v 17.00 Havlíčkova Borováeucharistická oběť na památku Večeře Páně

v 19.00 Velká Losenice eucharistická oběť na památku Večeře Páně

 

Pátek 15. dubna     VELKÝ PÁTEK

v 7.00 Velká Losenice     – Ranní chvály

v 14.30 Havlíčkova BorováKřížová cesta

v 15.00 Havlíčkova BorováVelkopáteční obřady

v 16.45 Velká LoseniceKřížová cesta

v 17.30 Velká LoseniceVelkopáteční obřady


Sobota 16. dubna     BÍLÁ SOBOTA

v 18.00 Havlíčkova Borová – Velikonoční vigilie

v 20.30 Velká Losenice – Velikonoční vigilie za Růženu a Jaromíra Veselých rod Veselých a Růžičků

 

Neděle 17. dubna     SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Kynclovu a dceru Marii Čtvrtečkovou

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa Roseckého, syna Josefa, Josefa Grigara

 

 


 

Adorace v kostele sv. Jakuba ve Velké Losenici bude nepřetržitě od Zeleného čtvrtku do Velikonoční vigilie.

PŘIJĎ I TY SE SETKAT SE SVÝM PÁNEM!

 


Křížové cesty

Velká Losenice

pondělí

úterý, středa

neděle 10.4.

půl hodiny před eucharistickou obětí

od 17.00 hod.

ráno 7.15 hod.

Malá Losenice

neděle – kaple

13.00 hod.

H. Borová

neděle

8.45 hod.

Sázava – kostel

neděle 10.4.

pondělí, úterý a středa

13.00 hod.

19.00 hod.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Iz 50,4-7

Žl 22,8-9.1720.23-24

Flp 2,6-11

Lk 22,14-23,56

Čt

Ex 12,1-8.11-14

Žl 116,12-13.15

1 Kor 11,23-26

Jan 13,1-15

Po

Iz 42,1-7

Žl 27,1.2.3.13-14

Jan 12,1-11

Iz 52,13-53,12

Žl 31,2+6.12

Žid 4,14-16; 5,7-9

Jan 18,1-19,42

Út

Iz 49,1-6

Žl 71,1-2.3

Jan 13,21-33.36-38

So

7.čtení + epištola

St

Iz 50,4-9a

Žl 69,8-10.21

Mt 26,14-25

Ne

Sk 10,34a.37-43

Žl 118,1-2.16ab

Kol 3,1-4

Jan 20,1-9