slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Neděle 3.června

v 8.00 Velká Losenice – za Marii a Bohumila Sedlákovy,rodiče Roseckých a Sedlákovy

v 9.30 Havl.Borová – za rodiny Brabencovy a Nevolovy

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové


památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníkaÚterý 5. června

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Marii Hladíkovy, ob.rodiče a strýce Emila

Středa 6. června

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 16.00 Velká Losenice – Losík – pohovory dětí (3.tř.) s duchovním správcem

v 17.00 –Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rod Nedělků, Sobotků, Kubátů a Uttendorfských

v 17.45- Velká Losenice – Losík – setkání rodičů s duchovním správcem


slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ Čtvrtek 7.června

v 14.00 Havlíčkova Borová – pohovory dětí (3.tř) s duchovním správcem

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Jiřího Ronovského,celý rod a rod Blažků

v 16.00 Havlíčkova Borová – Vitus – setkání rodičů s duchovním správcem

v 19.00 Velká Losenice – za Karla Prostředního, syna a celý rod

Pátek 8. června

v 19.00 Velká Losenice – za Marii Musilovou, manžela a rod Strašilů

v 19.45 Havlíčkova Borová – Vitus – příprava na svátost biřmování


Sobota 9.června

v 7.45 Velká Losenice – eucharistická oběť na zahájení fotbalového turnaje

v 17.00 Oudoleň – za Antonína Zdražila, rodiče, rodiče Plíhalovy,Macháčkovy a Markovi

Neděle 10.června 10.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Peršíkov – poutní – za živé a zemřelé osadníky Peršíkovav

11.00 Velká Losenice – za Marii Jarošovou, rodiče a sourozence

+ křest Lucie Havlíčková


Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00 – 9.30 hod.

Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.15- 14.45

Velká Losenice – pátek 18. 00 – 18. 45 hod.

Všeobecný : Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který je provází v každodenním životě.

Misijní : Aby křesťané v Evropě znovu objevili pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia.

Národní : Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po

Duchu Svatém.

Místní: Aby přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie posilovalo

u jednotlivců i celé farnosti život z víry.