Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHONeděle 4. června

v 8.00 Velká Losenice za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodiče Nevolovy, rod Brabenců, Štefáčků a Nevolů + křest Antonie Nevolová

v 11.00 Velká Losenice- za Marii Jarošovou,manžela,rodiče a sourozence

 

památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníkaPondělí 5. června

v 8.00 Velká Losenice – za Annu a Ludvíka Lánovy, syna,rodiče a sourozence

 

Středa 7. června

15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v 16.00 Velká Losenice – Losík – pohovory dětí (3.tř.) s duchovním správcem

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Jaroslava Roseckého,syna a celý rod

v 17.45 – Velká Losenice – Losík – setkání rodičů s duchovním správcem

 

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného knězeČtvrtek 8.června

v 15.00 Havlíčkova Borová – za rodinu Stránských,Pivničkovu a Škarvadovu

 

Pátek 9.června

v 19.00 Velká Losenice- za Josefa Němce, manželku,syna, rodinu Roseckých a Salašovu

v 19.45 – Velká Losenice – Losík – setkání vedoucích na tábor


Sobota 10. června

v 13.00 Oudoleňpoutníza Růženu a Antonína Zdražilovy a celý rod

 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICENeděle 11. června

v 8.00 Velká Losenice za Jiřího Niedermertla, rodinu Henzlovu a Šeredovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rod Pavlíčků a Cimplů

v 10.30 Vepřová – poutní – za farníky a obyvatele Vepřové

 


Úřední hodiny:

St – hodinu před eucharistickou obětí

 

Svátost smíření:

Velká Losenice – pátek – 18.00- 18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.20 – 14.45 hod.


Farní knihovna:

Velká Losenice – Losík – 9.00 – 9.30 hod.

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2017

Evangelizační : Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích

ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.

Národní: : Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali

tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli

jedno srdce a jednu duši

Farní: Aby 1.svaté přijímání oživilo život z víry nejen v rodinách těchto dětí.