Neděle 23. května slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

v 8.00 Velká Losenice – za Ludvíka a Annu Lánovy

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rod Havlíčků, Jonáků a Pospíchalů

v 11.00 Sázava – za Zdenka Berana, rodiče a rod Roseckých + ADORACE

v 17.00   Sázava – zakončení adorace + májová pobožnost s prosbou ukončení pandemie dle úmyslu papeže


Středa 26. května památka sv. Filipa Neriho, kněze

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Aloise a Františku Roseckých a zetě

 

Čtvrtek 27. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

v 15.00 Havlíčkova Borová – za vyslyšení prosby a Boží požehnání

 

Pátek 28. května

v 19.00  Velká Losenice – za  rodinu Vosmekovu, Šoobovu a Jiroušovu

(18.30 – sv. smíření)


Sobota 29. května

v 17.00 Oudoleň –  za rodiče Josefa a Amálii Holasovy a duše v očistci

v 18.30 Velká Losenice – za Miloslava Nedělku, bratra a rodiče, rodiče Machovy,

dva syny a snachu

 

Neděle 30. května slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

v 8.00 Velká Losenice – za rodinu Roseckých, Pelikánovu a Lacinovu

v 9.30 Havlíčkova Borová – za rodinu Březinovu a Hospodkovu

v 10.30 Vepřová – poutní za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

13.00 – 17.00 Malá Losenice – ADORACE

v 17.00  Malá Losenice – zakončení adorace + májová pobožnost s prosbou ukončení pandemie dle úmyslu papeže

 


 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2021

Všeobecný: Modleme se za ty, kdo  nesou  odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.

Národní: Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu. A prosíme, abychom byli  světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává

Farní: Aby úcta k Panně Marii provázela život rodin ve farnosti a posilovala víru.

 


 

Májové pobožnosti

Velká Losenice

pondělí až pátek

středa

sobota

neděle

18.30 hod

16.30 hod

16.30 hod

18.00 hod

Malá Losenice

každý den mimo sobotu

18.45 hod

Sázava

neděle

19.00 hod

Vepřová

sobota, neděle

19.00 hod

Havl. Borová

sobota

neděle

16.30 hod

18.30 hod

Oudoleň

sobota

neděle

16.30 hod

19.00 hod

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 2,1-11

žalm 104

1Kor12,3b-7.12-13

Jan 20,19-23

Čt

Sir 42,15-26

žalm 33

Mk 10,46-52

Po

Sir 17,20-28

žalm 111

Mk 10,17-27

Sir 44,1.9-13

žalm 149

Mk 11,11-26

Út

Sir 35,1-15

žalm 50

Mk 10,28-31

So

Sir 51,17-28

žalm 19

Mk 11,27-33

St

Sir 36,1,5-6, 13-19

žalm 79

Mk 10,32-45

Ne

Dt 4,32-34.39-40

žalm 33

Řím 8,14-17

Mt 28,16-20