slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Neděle 27. května

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havl.Borová – za rodiče Holcmanovy, děti a celý rod

+ křest Jan Blažek, Emma Stehnová

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Jana Velkova

Úterý 29.května

v 19.00 Velká Losenice – za Jiřího Zacha a ten rod

památka sv.ZdislavyStředa 30. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Karla a Františku Prostřední., syna a celý rod

svátek Navštívení Panny Marie Čtvrtek 31. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

památka sv.Justina, mučedníka Pátek 1. června

v 19.00 Velká Losenice – za Josefa a Marii Wasserbauerovy, rodiče a sourozence

v 19.45 Havlíčkova Borová – Vitus – setkání Pastorační a ekonomické rady


Sobota 2.června

v 17.00 Oudoleň – za Marii Zvolánkovou, syna Vladimíra, sourozence a celý rod

slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Neděle 3.června

v 8.00 Velká Losenice– za Marii a Bohumila Sedlákovy,rodiče Roseckých a Sedlákovy

v 9.30 Havl.Borová – za rodiny Brabencovy a Nevolovy

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové


Májové pobožnosti:

Velká Losenice

po, út, čt – 18.30,

st – 16.30 hodin

neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně v 19.00 hodin
Havlíčkova Borová úterý 18.00, čtvrtek 14.15 hodin neděle 18.00 hodin
Oudoleň neděle 19.00 hodin

Farní knihovna:

Velká Losenice – 9.00 – 9.30 hod.


Svátost smíření:

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00 – 14.45 hod.

Velká Losenice – pátek 18. 00 – 18. 45 hod.


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc červen 2012

Všeobecný : Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který je provází v každodenním životě.

Misijní : Aby křesťané v Evropě znovu objevili pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia.

Národní : Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po

Duchu Svatém.

Místní: Aby přijetí svátosti biřmování, smíření a eucharistie posilovalo

u jednotlivců i celé farnosti život z víry.