Neděle 22. listopadu     slavnost Ježíše Krista Krále

9.00 – 17.00 Velká Losenice, Sázava, Malá Losenice, Havlíčkova Borová – ADORACE

(do 15 adorujících v kostele) Prosím, zapište se  ve vchodu kostela. Děkuji.

 

Pondělí     23. listopadu     slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze

13.00 – 17.00 Velká Losenice – ADORACE

(do 15 adorujících v kostele) Prosím, zapište se  ve vchodu kostela. Děkuji.

16.00 – 17.00 Velká Losenice – sv. smíření

v 17.00 Velká Losenice – za rodiny Jarošovu, Vytlačilovu, Kubátovu a Novotných

(účast do 15 lidí)

Úterý     24. listopadu     památka sv. Ondřeje Dŭng Ląca, kněze a druhů, mučedníků

v 8.00 Velká Losenice – za Josefa Malého, bratra a oboje rodiče

 

Pátek 27. listopadu

13.00 – 17.00 Velká Losenice – ADORACE

(do 15 adorujících v kostele) Prosím, zapište se  ve vchodu kostela. Děkuji.

v 17.00 Velká Losenice – za Marii a Miroslava Vytlačilovy a oboje rodiče

 

Sobota     28. listopadu

v 16.00 Havlíčkova Borová – za rodiče Klepetkovy a děti

v 17.00 Malá Losenice – eucharistická oběť

v 18.00 Velká Losenice – za farníky

 

Neděle 29. listopadu     1. neděle adventní B

v 8.00 Velká Losenice – za Františka a Antonii Roseckých

9.00 – 9.30 – Velká Losenice – sakristie – přijímání intencí na rok 2021

v 9.00 Havlíčkova Borová – za Marii Janáčkovou a rodiče z obojí strany

9.45 – 10.00 Havlíčkova Borová – sakristie – přijímání intencí na rok 2021

v 10.00  Sázava – eucharistická oběť

 

 


 

 

Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2020

Všeobecný: Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.

Národní: Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.

Farní: Aby společenství se zemřelými farníky a příbuznými bylo posilováno naší modlitbou.

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Ez 34,11-12.15-17

žalm 23

1 Kor 15,20-26.28

Mt 25,31 – 46

Čt

Zj 18,1 – 2.21 – 23,19,1 – 3.9a

žalm  100

Lk 21,20 – 28

Po

1 Petr 5,1-4

žalm 89

Mt  16.13- 19

Zj 20,1 – 4.11 – 21,2

žalm 84

Lk 21,29- 33

Út

Zj 14,14 – 20

žalm 96

Lk 21,5 – 11

So

Zj 22,1 – 7

žalm 95

Lk 21,34 – 36

St

Zj 15,1 – 4

žalm 98

Lk 21,12 – 19

Ne

Iz 63,16b-17,19b, 64,2b-7

žalm 80

1Kor 1,3-9

Mk 13,33 – 37