Neděle 20. listopadu     slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

v 8.00 Velká Losenice – za  farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za živé a zemřelé členy rodiny Holcmanovy a duše v oč.

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 

Středa 23. listopadu     slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka

ve 13.00 Velká Losenice – Losík – setkání seniorek a seniorů

v 17.00  Velká Losenice –    eucharistická oběť pro děti a mládež za rod Matoušků a Morkusů

 

Čtvrtek 24. listopadu     památka sv. Ondřeje Dũng Ląca, kněze

a druhů, mučedníků

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť

v 17.00 Sázava – za Annu a Vladimíra Zacha a celý rod

 

Pátek 25. listopadu

v 18.00 Velká Losenice – za Miloslava Nedělku, bratra a oboje rodiče

 

Sobota 26. listopadu

v 8.00 Velká Losenice -mše sv. na zahájení  REKOLEKCE

v 13.30 Velká Losenice – Losík – setkání zájemců o kurz pomocníků při podávání sv.přijímání

v 16.00  Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 27. listopadu     1. neděle adventní A

v 8.00 Velká Losenice – za  farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová – za Jaroslava Zeleného, rodinu Zelených a Ondřejkovu

v 11.00 Velká Losenice – za Jaroslava a Milušku Urbanovy  a ob. rodiče

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

 

Ne

2 Sam 5,1-3

žalm 122

Kol 1-12-20

Lk 23-35-43

Čt

Zj 18,1-2.21-23 19 1-3.9a

žalm 100

Lk 21,20-28

Po

Zj 14,1-3.4b

žalm 24

Lk 21,1-4

Zj 20,1-4.11 – 21,2

žalm 84

Lk 21.29-33

Út

Zj 14,14-20

žalm 96

Lk 21,5-11

So

Zj 22,1-7

žalm 95

Lk 21,34-36

St

Zj 15,1-4

žalm 98

Lk 21,12-19

Ne

Iz 2,1-5

žalm 122

Řím 13,11-14

Mt 24,37-40