Neděle 15. srpna slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

v 8.00 Velká Losenice – za Marii Uttendorfskou, dceru, rodiče z obojí strany

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Jaroslava a Růženu Nejedlých

v 10.30 Malá  Losenice – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Malé Losenice

 

Pondělí 16. srpna

v 8.00 Velká Losenice eucharistická oběť

 

Středa 18. srpna

v 19.00 Velká Losenice – za rodiče Polreichovy, syna Miroslava, živé a zemřelé toho rodu

 

Čtvrtek 19. srpna

v 15.00 Havlíčkova Borová – eucharistická oběť (14.30 – kostel – sv. smíření)

 

Pátek 20. srpna památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

v 19.00 Velká Losenice – za Jiřího a Miroslavu Zachovy, rod Dolejšů, Manyů a Nechvílů

(18.30 – sv.smíření)


Sobota 21.srpna památka sv. Pia X., papeže

v 17.00  Oudoleň  – eucharistická oběť

 

Neděle 22. srpna 21. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová – za Marii Stránskou, rodiče z obojí strany a bratry Jiřího a Josefa

v 11.00 Velká Losenice – za Josefa a Janičku Burešovy a Václava Pechu

 


 

Boží slovo v liturgii

Ne

Zj 11,19a,12,1.3 – 6a 10ab

žalm 45

1Kor15,20-27a

Lk 1,39-56

Čt

Sd 11,29 – 39a

žalm 40

Mt 22,1 – 14

Po

Sd 2,11 – 19

žalm 106

Mt 19,16 – 22

Rt 1,1.3-6.14b – 16.22

žalm 146

Mt 22,34 – 40

Út

Sd 6,11 – 24a

žalm 85

Mt 19,23 – 30

So

Rt 2,1 – 3.8 – 11, 4,13-17

žalm 128

Mt 23,1 – 12

St

Sd 9,6 – 15

žalm 21

Mt 20,1 – 16a

Ne

Joz 24,1-2a 15-17.18b

žalm 34

Ef 5,21 – 32

Jan 6,60 – 69