Neděle 4. června     slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

v 8.00 Velká Losenice – za Františka a Ludmilu Uttendorfských a syna

v 9.30  Havlíčkova Borová za Marii a Františka Nevolovy,rod Nevolů a Štefáčků

v 10.30 Vepřová – poutní  – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové


Pondělí 5. června     památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

v 8 .00  Velká Losenice- za živé a zemřelé členy rodiny Neubauerů, Rezlerů a Vávrů

 

Středa 7. června

v 15.00 Velká Losenice – pohovory dětí ( 3.tř. ) s duchovním správcem

v 16.00 Velká Losenice – Losík – Katechetické setkání

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Jana Hladíka,rodiče a strýce Emila

17.45. Losík – setkání rodičů s duchovním správcem

 

Čtvrtek 8. června     slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

v 14.00 Havlíčkova Borová – pohovory dětí ( 3.t ř. ) s duchovním správcem

v 15.00 Havlíčkova Borová – za  Evu Vtípilovou

v 15.45  Havlíčkova Borová – fara setkání rodičů s duchovním správcem

v 19.00 Velká Losenice – za rodiny Černých

 

Pátek 9. června

v 19.00 Velká Losenice – za  Miloslava Nedělku, bratra,rodiče, rodiče Machovy 2 syny a snachu

Sobota 10. června

v 15.00 Oudoleň – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Oudoleně

 

Neděle 11. června     10. neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30  Havlíčkova Borová za Marii a Václava Havlíčkovy, syna, ob. rodiče a rod Pospíchalů

v 11.00 Velká Losenice  – rodinu Sobotkovou a Kamarádovou

 

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Ex 34,4b-6.8-9

Dan 3,52.53.54.55

2 Kor 13,11-13

Jan 3,16-18

Čt

Dt 8,2-3.14b-16a

Žl 147,12-13.14-15.19-20

1 Kor 10,16-17

Jan 6,51-58

Po

Tob 1,3; 2,1a-8

Žl 112,1-2.3-4.5-6

Mk 12,1-12

Tob 11,5-17

Žl 146,1b-2.6c-7.8-9

Mk 12,35-37

Út

Tob 2,9-14

Žl 112,1-2.7bc

Mk 12,13-17

So

Tob 12,1.5-15.20

Tob 13,2.6a.6b

Mk 12,38-44

St

Tob 3,1-11a.16-17a

Žl 25,2-4a.4b

Mk 12,18-27

Ne

Oz 6,3b-6

Žl 50,1+8.12-13.14-15

Řím 4,18-25

Mt 9,9-13