Neděle                          26. května      slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

v 8.00  Velká Losenice    – za farníky
v 9.30 Havlíčkova Borová – za Janu Málkovou, Bohuslava Málka a celý rod
v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a + obyvatele Vepřové
( sbírka na opravu kostela v Havlíčkově Borové)      

Pondělí                                      27 .května

v 8.00 Velká Losenice –  za Miloslava a Marii Starých,syna Josefa a oboje rodiče a rod Havlíčků

Středa                                         29 .května

      v 17.00  Velká Losenice    eucharistická oběť pro děti a mládeže za rodinu Bořilovu,Luncarovu a Lenku Juhovu

 Čtvrtek                                     30. května             slavnost Těla a Krve Páně

v 15.00 Havlíčkova Borová  – za Pátera Andrese
v 19.00 Velká Losenice – za Ludmilu a Jana Lacinovy a ob. rodiče

Sobota                                         1 .června  památka sv. Justina, mučedníka

 v 17.00  Oudoleň – eucharistická oběť

Neděle                          2.června                        9. neděle v mezidobí B

v 8.00  Velká Losenice    – za farníky
v 9.30  Peršíkov –  poutní – za živé a  zemřelé  obyvatelé Peršíkova
v 11.00 Velká Losenice- za rodiče Pospíchalovy, Lemperovy  a  Vítu Pospíchalovou +křest Elen Marie Polreichová


Májové pobožnosti

Velká Losenicepondělí úterý,čtvrtek ,pátek, sobota -18.30 ,středa 16.30  neděle v 18.00 hod.
M.Losenicedenněv 18.45 hod.
Sázavapondělí, středa, sobota v 19 hod  čtvrtek v 18.30Neděle  v 19.00 hod.  
Vepřovádenně ( kromě soboty)v 19.00 hod.
Havl. Borováúterý  a  čtvrtek  v 14.15 hod. neděle 18.00 hod
Oudoleňstředa, pátek,neděle v 19.00sobota v 16.15 hod.

Boží  slovo v liturgii

NeSk 2,1-11  žalm 104  1 Kor 12,3b-7.12-13 Jan 20,19-23ČtJer 31, 31-34
Žl 110 (109),1.2.3  Mk 14, 22-25
PoJak 3,13-18
Žl 19,8.9.10.15   Mk 9,14-29
Jak 5,9-12  Žl 103,1-2.3-4.8-9.11
Mk 10,1-12
ÚtJak 4,1-10 Žl 55,7-8.9-10
Mk 9,30-37
SoJak 5,13-20
Žl 141,1-2.3+8    Mk 10,13-16
StJak 4,13-17
Žl 49,2-3.6-7.8-10.11   Mk 9,38-40
NeDt 4,32-34.39-40
Žl 33,4-5.6+9.18-19.20+22
Řím 8,14-17           Mt 28,16-20