SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Neděle 26. května

v 8.00 Velká Losenice – na poděkování za 90. let života

v 9.30 Havl. Borová – za rodiče Jonákovy, syna Jana a Václava Havlíčka a celý rod

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 

Středa 29. května

v 17.00 – Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za P. Antonína Bratršovského a Miloslava Kubáta

 

slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ Čtvrtek 30. května

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Pátera Josefa Andrese

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Ludmilu Lacinovy

 

svátek Navštívení Pannny MariePátek 31. května

v 15.00 Velká Losenice – Losík – katechetické setkání

v  19.00 Velká Losenice – za Miloslava a Josefa Starého,ob.rodiče a rod Havlíčků

 

památka sv.Justina, mučedníkaSobota 1. června

v 17.00 Oudoleň – za Václava a Annu Těšínských, rodiče, sourozence a

Boženu Zvolánkovou

 

9.neděle v mezidobí C Neděle 2. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Peršíkov – poutní – za Františka a Ludmilu Andresovy a osadníky obce

v 11.00 Velká Losenice – za rodiče Wasserbauerovy, syna Aloise a zetě Oldřicha

+ křest Jakub Lempera

 


Májové pobožnosti:

Velká Losenice

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek

18.30 hodin,středa – 16.30

neděle 18.00 hodin
Malá Losenice denně v 19.00 hodin
Sázava neděle v 19.15 hodin
Vepřová denně (kromě soboty) v 19.00 hodin
Havlíčkova Borová čtvrtek 14.30 hodin neděle 18.00 hodin
Oudoleň

neděle 19.00 hodin

sobota 19.00 hodin

 


Farní knihovna : Velká Losenice – neděle 9.00 – 9.30 hod.

 

Svátost smíření : Velká Losenice – 18.00-18.45 hod. – pátek

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00-14.45

 

Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2013

Všeobecný:Aby mezi národy převládala kultura dialogunaslouchání a vzájemné úcty

Misijní : Aby tam,kde vrůstá vliv sekularizace,dokázala křesťanská společenství účinně podporovat novou evangelizaci.

Národní: Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností

Místní: Aby svátosti byly pro rodiče i děti opravdovou cestou k věčnému životu.