slavnost Nejsvětější TrojiceNeděle 22. května

v 8.00 Velká Losenice – za Marii a Josefa Ronovského a ten rod

v 9.30 Havlíčkova Borová -za Marii a Josefa Konfrštovy,oboje rodiče a celý rod

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 

Úterý 24.května

v 19.00 Malá Losenice – za živé a + obyvatele M.Losenice (18.00 – sv.smíření)

 

Středa 25. května

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za Františka Lemperu, rodiče a celý rod

 

slavnost Těla a Krve PáněČtvrtek 26. května

v 15.00 Havlíčkova Borová za Marii na Miroslava Zvolánkovy a oboje rodiče

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Sedlákovu a Jana Velkova

 

Pátek 27. května

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu, Luncarovu a Lenku Juhovou

 

Sobota 28. května

v 11.00 – Havlíčkova Borová – svatba Marie Nevolová + Martin Doležal

v 17.00 Oudoleň – za Evu Kodrasovou

 

Neděle 29. května 9.neděle v mezidobí

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Peršíkov – poutní – za P.Josefa Andrese

v 11.00 Velká Losenice – za Marii a Josefa Ronovského a celý rod

 


Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – neděle 9.00 – 9.30 hod

Svátost smíření :

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 13.45-14.45 hod.

Velká Losenice – pátek – 18.00 – 18.45 hod.

 

Májové pobožnosti

 

Velká Losenice

po,út,čt,pá,so-18.30,st – 16.30

neděle18.00 hod.

M.Losenice

denně

v 19.00 hod.

Sázava

neděle

v 19.15 hod.

Vepřová

denně ( kromě soboty)

v 19.00 hod.

Havl. Borová

čtvrtek 14.15 úterý v 18.00 hod.

neděle 18.00 hod

Oudoleň

neděle v 19.00

sobota v  16.30

 


Úmysly apoštolátu modlitby : na měsíc květen 2016

Všeobecný : Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta

a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.

Evangelizační : Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk

modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.

Národní: Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu,

modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale

hledat a ochotně plnit vůli Boží.

Farní :Aby úcta k Panně Marii prostupovala celým naším duchovním životem.