Slavnost Nejsvětější TrojiceNeděle 30. května

v 8.00 Velká Losenice- za Annu a Ludvíka Lánovy, rodiče a sourozence

v 9.30 Havl. Borová- za Adolfa a Libuši Veselých, sourozence a rodiče

v 10.30 Vepřová – poutní eucharistická oběť – za farníky

v 12.00 křest Petr Mrázik , Jolana a Josef Dvořákovy


památka sv.Justina, mučedníka Úterý 1. června

v 19.00 Velká Losenice – za Jana a Ludvíka Lacinovy

Středa 2. června

v 15.00 Velká Losenice – katechetické setkání

v 15.30 Velká Losenice -Losík pohovory dětí (3.tř.) s duchovním správcem

v 17.00 Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež

za rodiče Martinů., Dvořákovy a vnučku Miloslavu

v 17.45. Velká Losenice – Losík setkání rodičů dětí s duchovním správcem


slavnost Těla a Krve Páně Čtvrtek 3. června

v 15.00 Havl.Borová za Jiřího Ronovského, celý rod a rod Blažků

v 19.00 Velká Losenice – za Miloslava a Josefa Starého, Josefa a Marii Havlíčkovy a ob. rodiče

Pátek 4. června

v 19.00 Malá Losenice – za živé a zemřelé osadníky (18.00 – sv.smíření)

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady


památka sv.Bonifáce,biskupa a mučedníka Sobota 5. června

v 10.30 Havlíčkova Borová – svatba – Miroslava Fišarová + Lukáš Holcman

v 17.00 Oudoleňza rodiče Karasovy a sourozence

10.neděle v mezidobí Neděle 6. června

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Peršíkov – poutní za Františka Nevole a celý rod Nevolů, Brabenců a Konfrštů

v 11.00 Velká Losenice – za Františka a Marii Nedělkovy a oboje rodiče


Svátost smíření:

Velká Losenice – hodinu před eucharistickou obětí (kromě Ne)

Havlíčkova Borová – čtvrtek 14.00- 14.45 hod.

Farní knihovna :

Velká Losenice – Losík – 9.00-11.00 hod

Všeobecný : Aby se všechny národní i nadnárodní instituce snažily zajistit úctu k lidskému životu od početí až do přirozené smrti.

Misijní : Aby církve v Asii, které tvoří „malé stádce“ mezi nekřesťany, poznávaly, jak mají předávat evangelium a vydávat radostné svědectví o své oddanosti Kristu

Národní: Aby rodina věřících dovedla s odvahou bránit vzácný dar lidského života, a cítila spoluodpovědnost za osudy zneužívaných a týraných dětí.

Místní Aby svátosti byly pro rodiče i děti opravdovou cestou k věčnému životu.