Neděle 28. května     slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

v 8.00 Velká Losenice – za farníky

v 9.30 Havlíčkova Borová za Vladimíra Bořila,rodiče a celý rod

v 11.00 Velká Losenice – za rodinu Bořilovu, Luncarovu a Lenku Juhovu

 

Pondělí 29. května     památka Panny Marie, Matky církve

v 8.00 Velká Losenice- za Emílii a Bohuslava Paulíčkovy,syna,dva zetě a P.Jana Smejkala

 

Středa 31. května     svátek Navštívení Panny Marie

v 17.00  Velká Losenice – eucharistická oběť pro děti a mládež za Josefa Němce, manželku, syna, rod Roseckých a Salašů

 

Čtvrtek 1. června

v 15.00 Havlíčkova Borová – za Stanislava a Antonii Zvolánkovy, syna Stanislava

 

Pátek 2. června

v 19.00 Velká Losenice – za rodinu Pátkovu,Augustinovu a Miloslava Mráčka

v 19.45 Velká Losenice – Losík – setkání Pastorační a ekonomické rady

 

Sobota 3. června     památka sv. Karla Lwangym druhů, mučedníků

v 7.45 Velká Losenice – mše sv. na zahájení fotbalového turnaje

v 11.00 Sázava – svatba Hana Blažková + Štěpán Polreich

v 17.00 Oudoleň – eucharistická oběť

 

Neděle 4.června  slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

v 8.00 Velká Losenice – za Františka a Ludmilu Uttendorfských a syna

v 9.30  Havlíčkova Borová za Marii a Františka Nevolovy,rod Nevolů a Štefáčků

v 10.30 Vepřová – poutní – za živé a zemřelé obyvatele Vepřové

 


 

 

Svátost smíření

Velká Losenice – pátek – 18.00–18.45 hod.

Havlíčkova Borová – čtvrtek – 14.20–14.45 hod.

 


 

 

Boží slovo v liturgii

Ne

Sk 2,1-11

Žl 104,1ab+24ac.29bc-30.3

1 Kor 12,3b-7.12-13

Jan 20,19-23

Čt

Gn 22, 9-18

Žl 40

Mt 26, 36-42

Po

Sir 17,20-28

Žl 32,1-2.5.6.7

Mk 10,17-27

Sir 44,1.9-13

Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b

Mk 11,11-25

Út

Sir 35,1-15

Žl 50(,5-6.7-8.14+23

Mk 10,28-31

So

Sir 51,17-28

Žl 19,8.9.10.11

Mk 11,27-33

St

Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16a

Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Lk 1,39-56

Ne

Ex 34,4b-6.8-9

Dan 3,52.53.54.55

2 Kor 13,11-13

Jan 3,16-18